V dohledné době by měl blog projít plánovanou rekonstrukcí.__-------______

Amerika

Sob polární - karibu

19. prosince 2017 v 17:08 | Maty26

Latinský název: Rangifer tarandus caribou
Výskyt: sever Severní Ameriky
Biotop: tundy, tajgy
Výška: 120 cm
Délka: 180 cm
Váha: 400 kg

Způsob života: velká stáda

Potrava: především byliny a lišejníky, nepohrdne ani lumíky a mláďaty mořských ptáků, na mořských pobřežích velmi rád líže sůl.

Ochrana: málo dotčený (LC)

Rozmnožování: Doba říje trvá od konce srpna do počátku října. V tuto dobu si samci vytváří harémy laní a ozývají se chraplavým nebo až chrochtavým troubením a bojují spolu. V květnu dalšího roku laň rodí nejčastěji 1 mládě (tzv. pižík).


Zajímavosti:

- Sobi používají parohy mimo jiné i na odhrabávání sněhu při hledání potravy.
- Sob byl jako jediný z jelenovitých zdomestikován a tyto domácí sobi mohou být strakatí nebo i čistě bílí.
- Sobí samičky jsou jediné z jelenovitých, které nosí paroží, které sice není tak mohutné jako u samců, ale shazují ho později.
- Karibu migrují, zatím co přes léto radši obývají tundry na severu, v zimě preferují severské lesy. V tuto dobu se pohybují rychle a při běhu můžou dosáhnout rychlosti až 51 km/h

Model: Collecta 2015, dostal jméno Kuba

Vlk hřivnatý

4. října 2017 v 16:58 | Maty26

Latinský název: Chrysocyon brachyurus
Jiné české názvy: Pes hřivnatý, Vlk skunčí
Výskyt: střední část Jižní Ameriky
Biotop: křovinaté lesy a savany s bažinatým povrchem a bujnou vegetací
Věk: 16 let
Délka: 95 - 107 cm + ocas 35 - 49 cm
Výška v kohoutku: 70 - 90 cm
Váha: 20 - 25 kg

Způsob života: i přes to, že mají samec i samice společné teritorium, potkávají se jen v době páření

Potrava: všežravec
- loví hlodavce, ryby a menší ptáky, přes 50% jeho stravy tvoří rostlinná složka (např. cukrová třtina, vlčí jablko...)

Ochrana: téměř ohrožený (NT)

Rozmnožování:
Páření probíhá na konci jara. V srpnu až v září samice rodí 2 - 5 mláďat. Mláďata se plně osamostatňují v 15 letech. Vlci hřivnatí jsou monogamní (celý život mají jen 1 partnera).


Zajímavosti:
- Dlouhé nohy mu umožnují vidět přes vysokou trávu a zkosené drápy usnadňují pohyb v bažinatém prostředí.
- Je známý pro svůj zápach - proto se mu také někdy říká skunčí vlk.
- Domorodci mu říkají "Guarou".

V českých zoo: zoo Brno, Praha, Zlín, Děčín, Plzeň, Ústí nad Labem, Hodonín a Liberec

model: na fotce je model od Collecty jménem Pedro

Více fotek ZDE.

Kotul veverovitý

14. září 2017 v 18:41 | Maty26

Latinský název: Saimiri sciureus
Výskyt: Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Francouzská Guyana, Peru, Surinam, Portoriko a Venezuela
Biotop: řidší pralesy, lesy v okolí řek, mangrovy, bažinné oblasti, banánové plantáže
Věk: v zajetí i 20 let
Délka: 26 - 30 cm + 35 - 42 cm ocas
Váha: 0,6 - 1,4 kg

Způsob života: společenské zvíře, žije ve skupinách čítajících od 12 klidně i přes 100 jedinců

Potrava: dávají přednost rostlinné stravě - např. výhonky a plody, ale rádi si pochutnají i na masité stravě - např. hmyz, měkkýši, krabi a drobní obratlovci

Ochrana: málo dotřený (LC)

Rozmnožování: samice rodí po březosti trvající 24 - 26 týdnů jedno mládě, které nosí zprvu na hřbetě. Mládě je po několika dnech schopné již aktivně běhat a skákat, proto mu matka již nevěnuje velkou pozornost.

V českých zoo: Ústí nad Labem, Zlín, Praha, Olomouc, Brno a Děčín


Zajímavosti:
- Většinu času tráví na stromech, dolů slézají za vodou, případně za potravou.

- Jsou to velice energetické opice, většinu dne tráví lezením po stromech, skákáním z větve na větev a vřeštěním.

- Kotul veverovitý je nejmenší, ale nejkrásnější opice z čeledi malpovitých.

- Dorozumívají se jak zvuky, tak i zrakem. Důležitá je také moč, kterou se jedinci natírají. Slouží k označení území, ale i k rozeznání postavení jedinců, přičemž nejvyšší člen v tupě potírá svou močí jeho podřízené. Natírají si hlavně ocas a tlapky.

Značka: na fotce je model kotula od Schleich z roku 2013 jmeném Squirt

Zdroj: Wikipedie

Více fotek ZDE.

Tukan krátkozobý

26. května 2017 v 20:32 | Maty26

Latinský název: Ramphastos sulfuratus
Výskyt: Střední a Jižní Amerika - od Severního Mexika po Venezuelu a Kolumbii
Biotop: tropické, subtropické a nížinné deštné lesy do výšky 1900 m.n.m.
Věk: až 20 let
Velikost: 42 - 55 cm
Váha: 380 - 500 g

Způsob života: hejna po 6 - 12 jedincích, osamoceně jen výjmečně

Potrava: plody, bezobratlí a dobrní obratlovci

Ochrana: málo dotčený (LC)

Rozmnožování: Samice snáší obvykle 2 - 4 bílá vejce. Rodiče se na vejcích střídají po dobu 15 - 20 dní. Mláďata vylátají z budky/dutiny stromu okolo 8 až 9 měsíce. Pohlavně dospívají ve 3 - 4 letech.


Zajímavosti:
- Zobák tukana tvoří asi 1/3 jeho délky (12 - 15 cm).
- Tukani nejsou dobří letci, většinou se pohybují přeskakováním z větve na větev.
- Jsou velice společenští, dokonce spolu spávají v jedné dutině.

Zdroj: Chov zvířat

Tukan rudozobý

16. května 2017 v 19:03 | Maty26

Latinský název: Ramphastos tucanus
Jiné české názvy: Tukan bledohrdlý
Výskyt: Amazonie a okolí
Biotop: stromová patra tropických lesů, lesů ale občas i savany
Velikost: 55 - 60 cm
Váha: kolem 600 g

Způsob života: Samostatně nebo v párech

Potrava: plody, hmyz, malí obratlovci - např. žáby a ještěrky

Ochrana: zranitelný (VU)

Rozmnožování: Hnízdí převážně v březnu. Samice snáší 2 - 4 bílá vejce, ta se líhnou po 14 - 15 dnech. Krmí je oba rodiče a opeřují se kolem 6 týdnů. Rodiče je krmí i několik týdnů poté, co se naučí létat.


Zajímavosti:
- U tukanů rudozobých není moc viditelný pohlavní dimorfismus - samci mají jen o něco málo delší zobák.
- Je jediný druh tukana, který převyšuje velikost tukana obrovského.
- Tukani neuletí více než 100 m na jednou.
- Spolu s tukanem bělolícím se jedná o nejvíce chovaný druh v zajetí.

Zdroj: Chov zvířat
 
 

Reklama